Monthly archive for kwiecień 2013

Nowe zasady odbioru śmieci

W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci wytworzonych w Państwa gospodarstwach. Od tego dnia to Gmina będzie organizować wywóz nieczystości i pobierać z tytułu ich odbioru i unieszkodliwiana opłaty. W załączeniu przedstawiamy Państwu wzór deklaracji „śmieciowej”, którą należy dostarczyć do pokoju nr 41 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi do 15 […]

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł