Monthly archive for kwiecień 2013

Nowe zasady odbioru śmieci

W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci wytworzonych w Państwa gospodarstwach. Od tego dnia to Gmina będzie organizować wywóz nieczystości i pobierać z tytułu ich odbioru i unieszkodliwiana opłaty. W załączeniu przedstawiamy Państwu wzór deklaracji „śmieciowej”, którą należy dostarczyć do pokoju nr 41 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi do 15 […]

Więcej