Monthly archive for wrzesień 2013

Ogłoszenie – Kościuszki 8

Ogłoszenie Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wymianę instalacji elektrycznej (wlz) w częściach wspólnych budynku Kościuszki 8 w Gołdapi. Oferty należy złożyć do 11.10.2013 do godz. 8:00 w pokoju Nr 2 (sekretariat ADM Gołdap). Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym, pokój Nr 4, tel. 87 615 02 81. Załączniki: Instrukcja do […]

Więcej

Ogłoszenie – Mickiewicza 7

Ogłoszenie Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wymianę instalacji elektrycznej (wlz) w częściach wspólnych budynku Mickiewicza 7 w Gołdapi. Oferty należy złożyć do 11.10.2013 do godz. 8:00 w pokoju Nr 2 (sekretariat ADM Gołdap). Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym, pokój Nr 4, tel. 87 615 02 81. Załączniki: Instrukcja do […]

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł