2013-09-27 14:11:54

/

Ogłoszenie - Mickiewicza 7

Ogłoszenie

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wymianę instalacji elektrycznej (wlz) w częściach wspólnych budynku Mickiewicza 7 w Gołdapi.
Oferty należy złożyć do 11.10.2013 do godz. 8:00 w pokoju Nr 2 (sekretariat ADM Gołdap).

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym, pokój Nr 4, tel. 87 615 02 81.

Załączniki:
Instrukcja do wykonania oferty
Druk oferty