Monthly archive for styczeń 2018

Dokumentacja techniczna – Niedrzwica 24

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar dla zadania pod nazwą „Przebudowa poddasza w celu adaptacji na pomieszczenie mieszkalne wraz z remontem konstrukcji dachu budynku Niedrzwica 24 oraz robotami towarzyszącymi”. Załączniki: Formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 – (do 20 RML) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE posiadającej parametry techniczne przedstawione poniżej zgodne z projektem budowlanym. Załączniki do pobrania Ogłoszenie Formularz ofertowy Projekt budowlany Uwaga – 15MB Przedmiar Schemat instalacji

Więcej