2018-01-23 15:46:28

/

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 – (do 20 RML) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE posiadającej parametry techniczne przedstawione poniżej zgodne z projektem budowlanym.

Załączniki do pobrania
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Projekt budowlany Uwaga – 15MB
Przedmiar
Schemat instalacji