2018-01-29 15:17:02

/

Dokumentacja techniczna - Niedrzwica 24

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie dokumentacji technicznej:
projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar dla zadania pod nazwą „Przebudowa poddasza w celu adaptacji na pomieszczenie mieszkalne wraz z remontem konstrukcji dachu budynku Niedrzwica 24 oraz robotami towarzyszącymi”.

Załączniki:
Formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty