Monthly archive for sierpień 2021

Wykonanie zaleceń z rocznej kontroli przewodów kominowych – Kościuszki 4

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Kościuszki 4. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Montaż wkładów wraz z frezowaniem kominów – Kościuszki 4

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładów z blachy żaroodpornej wraz z frezowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Kościuszki 4. formularz ofertowy Rysunek przewodów Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym 2021 / 2022 – ul. Polna 2B

Zapraszamy do składania ofert na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2021 / 2022 budynku przy ul Polna 2 B w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji odgromowej – Kowalki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji odgromowej na budynku nr 6 w miejscowości Kowalki gm. Gołdap. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Prace remontowe w pomieszczeniu kuchni – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w pomieszczeniu kuchni w celu wygrodzenia miejsca na pomieszczenie łazienki w lokalu nr 4 przy ulicy Górnej 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie projektu na montaż wkładu do przewodu dymowego i frezowanie komina – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego na montaż wkładu do przewodu dymowego wraz z frezowaniem komina na budynku Mazurska 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania projektu

Więcej

Prace remontowe (wygrodzenie miejsca na łazienkę) – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w pomieszczeniu kuchni w celu wygrodzenia miejsca na pomieszczenie łazienki w lokalu nr 4 przy ulicy Górnej 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych i prace towarzyszące – Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi wraz z rozbiórką pieców licowanych kaflami i murowaniem ścian oraz innymi pracami towarzyszącymi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie zaleceń z badania natężenia oświetlenia awaryjnego – Grabowo 27

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z badania natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku Grabowo 27. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł