2021-08-20 19:25:06

/

Prace remontowe w pomieszczeniu kuchni - Górna 25

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w pomieszczeniu kuchni w celu wygrodzenia miejsca na pomieszczenie łazienki w lokalu nr 4 przy ulicy Górnej 25 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty