Monthly archive for kwiecień 2022

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego – GÓRNA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi Załączniki: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty Przedmiar robót Pzredmiar robót 2

Więcej

Wykonanie robót budowlanych – GÓRNA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi Załączniki: formularz ofertowy Przedmiar robót Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Montaż wkładu kominowego wraz z frezowaniem komina oraz pracami towarzyszącymi – Dolna 11

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładu kominowego wraz z frezowaniem komina oraz pracami towarzyszącymi na budynku Dolna 11 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wykonanie prac remontowych w lokalu nr 1 – Kościuszki 14

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w lokalu nr 1 przy ulicy Kościuszki 14 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie zaleceń kominiarskich polegających na udrożnieniu przewodów kominowych – Górna 25

Zapraszamy do składania ofert ofertę na wykonanie zaleceń kominiarskich polegających na udrożnieniu przewodów kominowych na budynku WM Górna 25 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Dobór, zakup i montaż kotła c.o. wraz z demontażem istniejącego i pracami towarzyszącymi – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja

Więcej