2022-04-14 14:53:51

/

Wykonanie robót budowlanych - GÓRNA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi

Załączniki:
formularz ofertowy
Przedmiar robót
Instrukcja do wykonania oferty