Wykonanie robót budowlanych – GÓRNA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi

Załączniki:
formularz ofertowy
Przedmiar robót
Instrukcja do wykonania oferty