2022-04-14 15:06:50

/

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego - GÓRNA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi

Załączniki:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty
Przedmiar robót
Pzredmiar robót 2