Budowa utwardzenia posesji – Warszawska 1

Zapraszamy do składania ofert na budowę utwardzenia posesji Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 1 w Gołdapi.
Załączniki:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar robót (3)