Dobór, dostawa, montażu i uruchomienia słupków automatycznych parkingowych – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu słupków automatycznych parkingowych na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja