2023-09-18 17:08:39

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. – Lipowa 5

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 2 przy ul. Lipowa 5 w Gołdapi.
formularz ofertowy Lipowa 5
Zapytanie ofertowe Lipowa 5