2021-10-21 09:35:06

/

Dobór, zakup i montaż kotła c.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącego - Słoneczna 3

Zapraszam do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja