2019-09-02 21:24:57

/

Dobudowa dwóch wiatrołapów - Kolejowa 8

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na zadanie pn.: „Dobudowa dwóch wiatrołapów do budynku mieszkalnego Kolejowa 8”.
Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 20.09.2019 r. do godziny 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 8:00 w pok. nr 4 w siedzibie ADM.
Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4 lub tel. 87 615 02 81 lub 662 146 430.

Dokumentacja techniczna w załącznikach.
Przedmiar
wiatrolapy projekt