2013-12-31 10:54:36

/

Nowe stawki za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o. informuje, z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe ceny i stawki opłat.