2020-06-02 19:01:51

/

Ocena stanu technicznego w zakresie konstrukcji - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie oceny stanu technicznego w zakresie konstrukcji budynku Mazurska 11 w Gołdapi.
Formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty
Mazurska 11 Konserwator