2015-06-15 15:20:10

/

Ogłoszenie - WM Partyzantów 28

OGŁOSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 28 w Gołdapi zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie opaski betonowej przy budynku.

Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ul.Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 19.06.2015 do godz. 8:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale Technicznym ADM (pokój nr 7, tel. 87 615 02 81)