2021-11-23 23:24:09

/

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia - 1 Maja 44,46

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej I Maja 44,46 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty