2017-02-24 21:23:38

/

Przegląd instalacji elektrycznych - wyniki

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, informuje, iż w związku z zapytaniem dotyczącym wykonania przeglądów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, oferty złożyły następujące firmy:

1. TAMPA – REX z kwotą ( za lokal ) 244,77 zł. brutto,
2. JAR – EL z kwotą ( za lokal ) 90 zł. brutto,
3. FUH EL – WORLD z kwotą ( za lokal ) 17,22 zł. brutto,
4. ENTER MITEL z kwotą ( za lokal ) 45, 40 zł. brutto,
5. KLIW z kwotą ( za lokal ) 30,80 zł. brutto,
6. ARTI COM z kwotą ( za lokal ) 38,75 zł. brutto,
7. URLICH ENERGIA S.A. z kwotą ( za lokal ) 20 zł. brutto.

Z wybraną firmą skontaktujemy się telefonicznie.
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy.