2018-09-10 20:49:45

/

Remont budynku 11 Listopada 2

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej:
projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar dla zadania pod nazwą „Remont budynku 11 Listopada 2”.

Załączniki:
Instrukcja dla wykonawców
Formularz ofertowy