2016-07-15 16:04:38

/

Remont elewacji z ociepleniem - Krzywa 6

Zapraszamy do składania ofert na remont elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych styropianem, wykonaniem kolorystyki i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, do 30.08.2016.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 o godzinie 8.00 w biurze ADM w pokoju nr 4.

Załączniki:
Instrukcja
Formularz ofertowy
Przedmiar
Elewacje