2020-06-04 22:11:32

/

Rozprowadzenie instalacji c.o. i ciepłej wody - Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi.
Instrukcja
Warunki przyłączenia
Formularz ofertowy