2023-05-29 21:40:50

/

Uruchamiamy System eKartoteka

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. uruchomiła do Państwa użytku system eKartoteka umożliwiający właścicielom i najemcom lokali, w obrębie zarządzanych przez nas wspólnot mieszkaniowych, podgląd przez internet informacji dotyczących Państwa lokali.
System eKartoteka dostępny jest poprzez Internet pod adresem https://ekartoteka.admgoldap.pl lub poprzez stronę https://admgoldap.pl po kliknięciu w zakładkę „eKartoteka”.

System umożliwia podgląd kartoteki lokalu i wgląd w opłaty miesięczne w rozbiciu na poszczególne składniki (np. czynsz, c.o. fundusz remontowy, korekty itp.), jak również informacje o stanie finansowym lokalu.

Zakres funkcjonalności Systemu będzie stopniowo rozwijany tak by umożliwić Państwu jak największą funkcjonalność i komfort w zarządzaniu Państwa lokalami.

Już od 1 czerwca 2023 zapraszamy Państwa do działu czynszów w siedzibie ADM w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w celu złożenia stosownego wniosku o przyznanie dostępu do Systemu eKartoteka.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy), na podstawie którego będziemy mogli zweryfikować Państwa uprawnienia do dostępu do danych lokalu/lokali.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem Systemu eKartoteka gdyż w składanych oświadczeniach będą Państwo proszeni o potwierdzenie tego faktu.

Regulamin Systemu eKartoteka