2022-05-21 11:35:04

/

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego oraz gospodarczego - Przytorowa 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Przytorowa 1 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty