Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki muru wraz z odbudową – Warsztatowa 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki ceglanego muru oporowego wraz z jego odbudową przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Warsztatowa 3 (strona północna budynku granicząca z ul. Partyzantów).
Załączniki:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy