2020-03-06 09:34:11

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Grabowo 27 A

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej: przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski na remont loggi w budynku WM Grabowo 27A

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty na remont loggi
Formularz ofertowy