2020-01-30 22:19:28

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar uzyskanie pozwoleń / uzgodnień – dotyczącej remontu balkonu budynku WM Mazurska 12 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Instrukcja do wykonania oferty na sporządzenie dokumentacji Mazurska 12
formularz ofertowy
balkon Mazurska 12
balkon mazurska 12 (1)