2020-02-06 22:45:24

/

Wykonanie dokumentacji technicznej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z wykonaną Ekspertyzą budowlaną wraz z robotami towarzyszącymi – dotyczy remontu budynku WM Mazurska 12 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty na sporządzenie dokumentacji Mazurska 12
Formularz ofertowy
Ekspertyza Mazurska 12 Uwaga, duży rozmiar!
Ekspertyza Mazurska 12 (II)