2019-12-24 00:08:41

/

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku Mazurska 11 w Gołdapi oraz opracowania programu prac budowlanych.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Instrukcja do wykonania oferty ekspertyzy konstrukcyjnej
Formularz ofertowy
Zalecenia konserwatorskie