2017-11-24 15:35:58

/

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego - Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego w zakresie posadowienia budynku w części od strony rzeki z wykonaniem odkrywek fundamentu, sprawdzeniem nośności i wskazaniem koniecznych robót do wykonania.

Szczegóły w załącznikach do pobrania:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy