2022-07-07 09:06:14

/

Wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego dla budynków Kościuszki 8 i Gumbińska 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego dla budynków Kościuszki 8 i Gumbińska 1 w Gołdapi.
Instrukcja
formularz ofertowy