2022-07-16 00:35:12

/

Wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego - Paderewskiego 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z programem naprawczym dotyczących problemu pojawiania się napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1 w Gołdapi
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy