Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic – Kościuszki 6

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Przedmiar robót
Instrukcja do wykonania oferty