Wykonanie projektu na montaż wkładów do przewodów dymowych – Wolności 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego na montaż trzech wkładów z blachy żaroodpornej do trzech przewodów dymowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wolności 11.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy
Opinia lominiarska Wolności 11
Rysunek przewodów

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł