2020-07-01 19:58:31

/

Wykonanie przedmiaru robót - rozbiórka pieców kaflowych, trzonów kuchennych i prace towarzyszące

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przedmiaru robót dla inwestycji polegającej na rozbiórce pieców kaflowych i trzonów kuchennych oraz prac towarzyszących.
Formularz ofertowy
Instrukcja – piece