2022-12-21 10:27:11

/

Wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami ustawy Prawo budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądu w zakresie określonym zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja