2021-05-29 17:23:10

/

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Mazurska 13

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego do budynku Mazurska 13 wraz z włączeniem i przystosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej.
Instrukcja
Formularz ofertowy
MAPA MAURSKA 13
Projekt
przedmiar str. 1-4
przedmiar str. 5