2021-07-23 23:21:42

/

Wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego - Mazurska 13

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego do budynku Mazurska 13 wraz z włączeniem i przystosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej.
Instrukcja
formularz ofertowy
Projekt
przedmiar str. 5
MAPA MAURSKA 13
przedmiar str. 1-4