2021-07-10 06:41:15

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - TATYZY 9

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Tatyzy 9.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty