2021-07-10 06:42:29

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - OKRZEI 3 (ogłoszenie 2)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Okrzei 3.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty