2021-05-21 14:28:03

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - Żelazki 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żelazki 7.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Schemat kominów