2020-01-27 18:21:19

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego na budynkach wskazanych w kopiach protokołów z przeglądów kominiarskich. Wszelkie pomiary oferent wykona we własnym zakresie. Na indywidualną prośbę
udostępniamy inwentaryzację kominów.

Zapytania oraz oferty cenowe w rozbiciu na poszczególne budynki prosimy kierować osobiście lub drogą pocztową na adres Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 -500 Gołdap na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert: do 17.02.2020 r. otwarcie ofert 18.02.2020 r. godzina 08:00 pokój nr 4.

Załączniki:
ogłoszenie
formularz ofertowy
Dolna 11
Gumbińska 1
Kościuszki 8
Mazurska 13
Okrzei 8
Partyzantów 5
Skocze 3
Zatyki 4 m 3