2022-10-17 10:03:21

/

Wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
instrukcja do oferty Jaćwieska 11
formularz-ofertowy