2020-04-24 21:01:27

/

Wznowienie handlu na targowisku miejskim

Komunikat

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie poinformować, iż od dnia 7 maja 2020 roku wznowione zostaje prowadzenie handlu na targowisku miejskim w Gołdapi przy ul. Polnej 2
Osoby korzystające z targowiska proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), m.in.:
• odległość pomiędzy stoiskami handlowymi musi wynosić co najmniej 3 metry,
• odległość pomiędzy kupującymi musi wynosić co najmniej 2 metry,
• zachowanie limitu maksymalnie 4 osób kupujących na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowisk i straganów,
• konieczność posiadania jednorazowych rękawiczek oraz zakrycia nosa i ust.
• sprzedający zobowiązany jest zapewnić kupującym rękawiczki lub płyn do dezynfekcji,
• w miarę możliwości korzystania głównie z płatności bezgotówkowych,
• sprzedający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk po każdym kontakcie z pieniędzmi.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń przez kupujących i sprzedających.

Zarządca placem targowym zastrzega sobie prawo do regulowania liczby osób przebywających na placu targowym oraz do sprawdzania przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. targowisk i bazarów. W tym celu wyznaczeni pracownicy będą sprawowali kontrolę.

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o Państwa zdrowie oraz zapobieganie zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności zarażenia wirusem SARS-Cov-2.

Prezes Zarządu ADM
dr Marcin Misiewicz