2020-03-13 09:45:54

/

Zakaz handlu na targowicy miejskiej

Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Polski, Prezes Zarządu Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. informuje że: na podstawie Komunikatu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r. wprowadza zakaz handlu na targowicy miejskiej w Gołdapi od poniedziałku 16.03.2020 r. do odwołania. Zaniechanie gromadzenia się dużych skupisk ludności może ograniczyć rozprzestrzenianie się  koronawirusa SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:
– art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Gołdap dnia 12.03.2020