2016-03-22 18:00:38

/

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE !

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. zaprasza wykonawców do składania ofert na:

1. Partyzantów 5 – wymiana stolarki okiennej, instalacja c. o.;
2. 1 Maja 46 – remont pomieszczenia łazienki, montaż bojlera;
3. Warszawska 4 – remont klatki schodowej.

Szczegółowy zakres powyższych prac oraz dostęp do lokali prosimy uzgadniać z Działem Technicznym pokój nr 4 lub telefonicznie 662 146 430.

ADM
Dział Techniczny