Remont dachu – Kolejowa 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na blachę na rąbek stojący w kolorze ceglastym w budynku WM ul. Kolejowa 11 w Gołdapi.
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Kosztorys ofertowy do uzupełnienia
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna