Monthly archive for wrzesień 2017

Armii Krajowej 4 – Remont nadproża nad drzwiami wejściowymi

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu nadproża nad drzwiami wejściowymi od strony podwórza w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 4 w Gołdapi. Instrukcja Przedmiar robót Formularz ofertowy

Więcej

Przydomowa oczyszczalnia – Skocze 3 – ogłoszenie 2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 – ( do 20 RML ) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej: Ogłoszenie Formularz ofertowy Projekt budowlany Przedmiar Schemat instalacji STWiOR

Więcej

Kościuszki 5 – ekspertyza techniczna

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Kościuszki 5 zaprasza wykonawców do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z badaniami geologicznymi gruntu dotyczącej sposobu zabezpieczenia ganku z balkonem przy ul. Kościuszki 5 w Gołdapi przed dalszymi pęknięciami. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, lub […]

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł